693 834 550
instruktorL@interia.pl
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
ŁUKASZ KMIECIK
KURSY PRAWA JAZDY
KAT. B
JAZDY EGZAMINACYJNE
KRAKÓW / NOWY SĄCZ

OSK KMIECIK - Gdów

Kursy na prawo jazdy

693 834 550
instruktorL@interia.pl

Od września 2017 zapraszamy do nowej filii naszego ośrodka w Wieliczce przy ul. Piłsudskiego 55a

Najbliższy kurs zwykły odbędzie się:

17 kwietnia 2018 (Galeria Gdowska, I piętro)

- (Wieliczka, Piłsudskiego 55a)

Najbliższy kurs weekendowy odbędzie się:

13 kwietnia 2018 (Galeria Gdowska, I piętro)

23 kwietnia 2018 (Wieliczka, Piłsudskiego 55a)

 

Ile jest pytań na prawo jazdy?

Baza pytań jest spora i nie ma ograniczeń. Każdy obywatel może ułożyć pytanie i wysłać je do Ministerstwa, a po akceptacji pytanie może trafić do ogólnopolskiej bazy pytań.

Najczęściej pytania układają wydawnictwa zajmujące się na co dzień opracowywaniem podręczników dla kierowców i przesyłają do Ministerstwa co roku około 500 nowych pytań. Wiele spośród nich trafia do bazy i zasilą ją. Stare pytania są wtedy usuwane lub archiwizowane. Dlatego ważne żeby uczyć się zawsze z najnowszych wersji pytań testowych, które są aktualne na dany rok.

W roku 2017 baza pytań liczy 2661. Ta liczba zawiera wszystkie pytania stosowane na egzaminie na prawo jazdy oraz na pozwolenie na kierowanie tramwajem.

Jak wygląda egzamin teoretyczny na prawo jazdy w WORD (MORD)

W dniu egzaminu osoba przystępująca do niego musi okazać jeden z dokumentów potwierdzających tożsamość jak dowód osobisty, kartę pobytu lub paszport. Inaczej egzaminator nie dopuści do komputera.

Część teoretyczna polega na wskazaniu prawidłowych odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym. Zazwyczaj każda osoba na sali egzaminacyjnej ma inne pytania, nie da się podglądać, czy też ściągać.

Parametry egzaminu teoretycznego:

– Test zawiera 32 pytania: 20 pytań z wiedzy ogólnej 12 pytań z wiedzy specjalistycznej dotyczącej konkretnej kategorii

– Czas trwania testu egzaminacyjnego wynosi maksymalnie 25 minut

– Tylko jedna odpowiedź w pytaniu jest prawidłowa

– Nie można cofnąć się do wcześniejszych pytań

– Film w pytaniu wyświetla się tylko jeden raz

– Po upływie czasu na udzielenie odpowiedzi automatycznie następuje wyświetlenie następnego pytania

– Przejść do następnego pytania można również po kliknięciu "następne pytanie”

– Pytania są punktowane. Za prawidłową odpowiedź można uzyskać 1, 2 lub 3 punkty

– Niewskazanie żadnej odpowiedzi skutkuje otrzymaniem 0 (zero) punktów

– Żeby zaliczyć test musisz zdobyć co najmniej 68 punktów z 74 możliwych.

Jak długo ważny jest egzamin teoretyczny?

Egzamin jest ważny bezterminowo od dnia uzyskania pozytywnego wyniku z części teoretycznej

Jakie dokumenty należy złożyć w Starostwie Powiatowym, aby utworzyć Profil Kursanta?

Aby utworzyć Profil Kursanta w Starostwie Powiatowym należy przedłożyć następujące dokumenty:

- wniosek o wydanie prawa jazdy (druk)

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami dla odpowiedniej kategorii prawa jazdy

- dowód osobisty lub paszport z zaświadczeniem o potwierdzeniu zameldowania i nadaniu numeru PESEL

- wyraźną fotografię o wymiarach 3,5cm na 4,5cm przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy

- pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat

Jakie są opłaty za egzamin państwowy?

Opłata ze egzamin państwowy na Kat. B  wynosi 170 zł ( teoria - 30 zł, praktyka - 140 zł)