693 834 550
instruktorL@interia.pl
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
ŁUKASZ KMIECIK
KURSY PRAWA JAZDY
KAT. B
JAZDY EGZAMINACYJNE
KRAKÓW / NOWY SĄCZ

OSK KMIECIK - Gdów

Kursy na prawo jazdy

693 834 550
instruktorL@interia.pl

Od września 2017 zapraszamy do nowej filii naszego ośrodka w Wieliczce przy ul. Piłsudskiego 55a

Najbliższy kurs zwykły odbędzie się:

17 kwietnia 2018 (Galeria Gdowska, I piętro)

- (Wieliczka, Piłsudskiego 55a)

Najbliższy kurs weekendowy odbędzie się:

13 kwietnia 2018 (Galeria Gdowska, I piętro)

23 kwietnia 2018 (Wieliczka, Piłsudskiego 55a)


DRODZY KURSANCI!

W dniu 19.01.2013 weszła w życie nowa Ustawa o kierujących pojazdami. W związku z tym kursant chcący się zapisać na kurs musi uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

Zobacz co należy zrobić, aby uzyskać PKK.

Aby uzyskać PKK należy złożyć w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce zameldowania następujące dokumenty:

1. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami

2. Wniosek o wydanie prawa jazdy

3. Jedną, aktualną kolorową fotografię, o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem.

4. Osoby niepełnoletnie - zgodę rodzica na uzyskanie prawa jazdy

5. Dowód osobisty, a osoby niepełnoletnie, nieposiadające dowodu osobistego, paszport lub legitymację szkolną.

6. Kserokopie posiadanego prawa jazdy (jeżeli się posiada)

W ciągu 2 dni zostanie nadany numer PKK. Z uzyskanym numerem należy zgłosić się do Ośrodka Szkolenia Kierowców.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji i otrzymania wzorów niezbędnych wniosków zapraszamy do naszego biura!